Riving av små og store konstruksjoner samt lett riving.